Валидност на шофьорска книжка

Ако шофьорската Ви книжка е с изтекъл срок, то Вие нямате право да управлява МПС. Тази забрана важи и в случаите, когато сте подали заявление за подновяване на СУМПС. Няма застраховател, който да покрие щети по Каско на Ваше МПС или, причинени от Вас другиму, ако шофирате без да имате право за това. Същата участ ще Ви сполети и ако сте собственик на МПС, което се управлява от лице, за което са налице горните обстоятелства. Предпазете се и направете проверка за валидност на шофьорската книжка: