Добросъвестен / Недобросъвестен

Новата ни услуга „Добросъвестен / Недобросъвестен“

Искате правна сигурност при покупката на автомобил, камион или строителна / земеделска машина.

Не искате да бъдете излъгани. Искате да купите от собственик.

Не искате да купите вещ, върху която има тежести или претенции от НАП и други…

При сключване на Каско застраховка за вещта чрез нас, ние безплатно ще Ви предоставим услуга по проверка и становище за избягване на всички правни рискове.

Бъдете „Добросъвестен купувач“ в сделката за да НЕ „попаднете в капан“.