Глоби от КАТ

Знаете ли, че Националната агенция за приходите (НАП) събира задължения, наложени или установени от органите на МВР, които не са платени в срока за доброволно плащане, посочен в съответния административен акт – фиш, електронен фиш или в наказателно постановление. В случай, че не платите наложената санкция в срока за доброволно плащане, информационната система на МВР автоматично изпраща данни за вашето задължение към информационната система на НАП. Тогава сумата подлежи на принудително събиране от публичен изпълнител при НАП. Не чакайте, направете справка тук

e-uslugi.mvr.bg/services/kat-obligations

и ако имате неплатени фиш, електронен фиш или наказателно постановление, не чакайте „Неволята“.