Лизинг

Основателят на Акорт ЕООД – Застрахователен брокер е Борислав Тодоров. От 2002 г. до сега той работи в Лизинговата индустрия като заема различни длъжности, а последните петнадесет години и Управител и Изп. директор във водещи български компании, занимаващи се с Лизинг и застрахователно посредничество.

От 2002 г. е член на управителния съвет, а от 2011 г. до 2018 г. и Съпредседател на Българска Асоциация за Лизинг.

Ние посредничим при намиране на лизинг финансиране във всичките му форми, допустими от ЗДДС на българския пазар (финансов лизинг със заплащане на ДДС в началото; с капитализация на ДДС; с „опция“ (ДДС по всяка вноска); оперативен лизинг и управление на автопарк) за висококачествено производствено оборудване, транспортни средства, леки автомобили, офис оборудване, яхти, лодки и любителски летателни средства. Дейността ни е насочена към стимулиране на конкурентно способността на българските предприятия и подобряване на пазарните им позиции в страната и чужбина.

ЗАЩО ЛИЗИНГ ТОЧНО ЧРЕЗ НАС

Ние осигуряваме финансиране за компании, които са финансово жизнеспособни и могат да докажат своята платежоспособност при изплащане на лизинговите вноски. Прекратяване на договор и изземане на предмета на лизинговия договор са крайно нежелателни и не се считат за приемлив изход от сделката за нас. Отказвайки се от силно рискови сделки, ние в много случаи помагаме на потенциалните лизингополучатели, като ги предпазваме от сериозни финансови и житейски неблагополучия.

Лизинговите вещи трябва да са стандартизирани и подходящи за препродажба. Но ние финансираме и вещи, произведени специално за нуждите на Лизингополучателя (клиента).

ЗАЩОТО ПРЕДЛАГАМЕ ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ

Предлагаме Ви иновативни и индивидуални финансови решения, първокласно консултиране, гъвкавост и ноу-хау. Нашата фирмена философия е, че личния контакт с клиента и задоволяването на потребностите му са основата за стабилните отношения с клиента. Благодарение на почти безграничните възможности, лизингът се превръща във финансовата перспектива на бъдещето.

ЗАЩОТО ЩЕ ЗНАЕТЕ ТОЧНО КОЛКО СТРУВА ВАШИЯ ЛИЗИНГ

Когато се достигне до договаряне на сделката, нашите клиенти получават ясна и прозрачна представа за условията. Ние обявяваме цената на лизинга като проста годишна лихва и като Годишен процент на разходите (ГПР), която е директно съпоставима и конкурентна на условията на търговските банки. Ние работим с международен индекс и това е EURIBOR (лихвеният процент, предлаган от първокласните банки, участващи на Европейския междубанков пазар, за депозити в евро). Вие ще получите финансова оферта, която ще съдържа и останалите разходи по време на лизинговата сделка като:

  • Разходи за регистрация на вещта в КАТ (за МПС) или Министерство на земеделието (за строителни, земеделски машини и др. подобни);
  • Застраховки (Каско, Гражданска отговорност, Имущества и др.);
  • Год. данък МПС (ако е съотносим);
  • Разходи за нотариална Заверка (ако се налага);
  • Митнически разходи (ако са съотносими);
ЗАЩОТО МОЖЕМ ДА ОСИГУРИМ ФИНАНСИРАНЕ НА ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ

Ние имаме възможност да осигурим финансиране за големи проекти.

ЗАЩОТО СМЕ ЛОЯЛНИ КЪМ СВОИТЕ КЛИЕНТИ

Независимо от реализирането на различни обективни рискове в икономическа среда в България и ЕС, нашите клиенти могат да разчитат на подкрепа и продължение на бизнеса в случаи на временни затруднения.

ЗАЩОТО ЩЕ ВИ ОТГОВОРИМ БЪРЗО

Бързо реагиране, съобразено с изискванията на съвременния бизнес в България

ГАРАНЦИИ
  • Добре преценен и изпитан във времето екип – Ние не само ще се погрижим да намерим оптималния вариант спрямо конкретните Ви нужди, но наша първостепенна задача е да Ви консултираме по време на подготовката на сделката, да Ви дадем необходимата информация какво Ви очаква, как протичат процедурите, колко време е необходимо, какви средства трябва да заделите в началото и какви всеки месец след стартиране на лизинговия договор.
  • Коректно отношение, на което разчитат постоянните ни клиенти
  • Конфиденциалност: Вашата информация не се разпространява – ние спазваме строго правилата за конфиденциалност.