Валидност ГО

„Гаранционният фонд“ е институция с дългогодишна история и доказана стабилност, която има сериозно превантивно въздействие върху задължителното застраховане и следи за това като е гарант за валидност на ГО и Ви предоставя възможност сами да направите проверка за валидност на неговия сайта:

eisoukr.guaranteefund.org