Важни моменти при Каско

Съгласно Вашия застрахователен договор, Вие следва да полагате „грижите на добър стопанин” за застрахованото МПС и да вземате мерки за предотвратяване или намаляване на евентуални щети.

Моля да имате предвид следните условия:

 1. Когато напускате автомобила, уверете се че същият е заключен и алармата е активирана.
 2. Не оставяйте по-долу изброените вещи в автомобила:
 • Ключовете на автомобила и Оригинални дистанционни за алармата му;
 • Документи за управление на автомобила, особено оригинален малък и голям талон;
 • Ценни вещи, които могат да привлекат криминално внимание;
 • Оригинална застраховка „КАСКО”;
 1. В случай на каквато и да е промяна по регистрационен талон незабавно Ни уведомете.
 2. В случай на ПТП или други щети по автомобила, моля следвайте следните стъпки:
 • Уведомете Застрахователя на предоставения Ви телефон за връзка, посочен в застраховката и поискайте номер на щета;
 • Използвайте двустранния протокол в следните случаи:
 • Участниците в ПТП са не повече от двама;
 • Увредените МПС са в движение;
 • Няма съмнение за злоупотреба с алкохол или наркотици;
 • Няма спор относно вината за причинената катастрофа;
 • Уведомете КАТ на тел. 112 и поискайте номер на регистрация на Протокола;

За всяко изключение от горните условия е задължително да призовете органите на КАТ.

 • Ако автомобилът не е в движение повикайте пътната помощ, на която имате право съгласно условията на застраховката КАСКО (допълнително талонче към полицата)
 1. При Кражба, Грабеж или пожар на цялото МПС или при кражба на части от него звънете незабавно на тел. 112, както и на дежурните телефони на застрахователя (изписани на застраховката Ви) и следвайте точно техните инструкции.

При всякакви въпроси свързани със застраховката на актива или настоящата инструкция може  да се обръщате за съдействие към ЗБ “Акорт” ООД – 02/ 937 7971 – Нели Йорданова!