Общо застраховане

Автомобилни застраховки

Автомобилното застраховане заема основен дял от общото застраховане и има широко обществено познаване на продуктите, обусловено от задължителния характер на застраховката „Гражданска отговорност“, както и от опита на лицата при щети с МПС отнесен към Каско застраховките.

Структурно определени са следните видове автомобилни продукти:

 • Автокаско
 • Гражданска отговорност
 • Злополука на местата в МПС
 • Удължена гаранция
 • Автоасистанс на територията на страната
 • Автоасистанс в чужбина

В услугата по застраховка Каско включваме и безплатно баене за здраве, баене за безаварийно пътуване. Някои наши клиенти на третата-четвъртата година се отказват от Каското, сигурни в ефекта от баенето ни. Но не забравяйте, ако не сключите Каско при нас ние спираме и да баем!

Имуществено застраховане за физически лица

За много от нас закупуването на жилище и обзавеждането му е важна и свързана с много допълнителни инвестиции стъпка в живота ни. Но често пъти пропускаме да го защитим по най – добрия начин, разчитайки на късмет. Предпазните мерки, които най-често вземаме, слагайки аларма,метални врати,решетки на прозорци/врати или ставайки клиент на охранителна фирма, не винаги се оказват достатъчни, да ни предпазят от нежелани събития

В желанието си да защитим имуществото си за най-често срещаните рискове, забравяме или пренебрегваме рисковете Земетресение и Кражба чрез взлом и техническо средство. Има данни, които сочат, че България е с висока сеизмична активност, а кражбите чрез взлом и използване на технически средства, както и злоумишлените действия върху собствеността ни зачестяват.

Обект на застраховане са:

Недвижимо имущество:

 • Сграда или част от сграда предназначена за живеене – апартаменти и къщи, постоянно обитаеми /масивни и полумасивни/, ателиета, магазини, офиси, гаражи, складове, които не са предназначени за живеене ;
 • Вилни сгради – масивни и полумасивни;
 • Съоръжения от специален тип като сателитни антени, слънчеви отоплителни инсталации, сгради, огради и др.,

Движимо имущество:

 • Общо обзавеждане, лични и други вещи, използвани в домакинството;
 • Битови електроуреди;
 • Аудиовизуална и електронна техника;
 • Произведения на изкуството с висока художествена стойност, лични документи, пари в брой и др.

Имуществено застраховане за юридически лица

Дейността на корпоративния бизнес е важно да бъде обезпечена от адекватно застрахователно покритие, отговарящо на специфичните изисквания на бранша. Стандартно се застрахова:

 • сграден фонд, машини и оборудване, електронна техника, стоки на склад, готова продукция, материали, офис-обзавеждане и техника;
 • „Индустриален пожар“,“Всички рискове“, „Щети на имущество“, „Авария на машини“, „Прекъсване на дейността“, „Застраховка на „Електронна техника“;

 


Прогнозата за времето има важно място при правилно определяне на рисковете на пътя, особено тези, които могат да бъдат породени от промяна на времето. Тя има своето съществено влияние и в избягването на множество застрахователни събития, които биха довели до щети и главоболия. Бъдете информирани подготвени: