Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Брокер
Акорт Инс
Bulgarian English

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Уважаеми клиенти,

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Акорт ООД предприема необходимите организационни и технически мерки, за да обработва личните Ви данни по законосъобразен, подходящ и прозрачен начин и да гарантира по-голяма сигурност и защита на данните Ви. Във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) бихме искали да Ви информираме, че сме публикували подробна информация относно начина на обработка и защита на личните Ви данни съгласно изискванията на Регламента за информираност на субектите на данни и прозрачност на обработването.

Повече информация можете да намерите тук:

ПРАВИЛА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КЛИЕНТИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ЛИКВИДАЦИЯ НА ЩЕТИ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ СЛУЖИТЕЛИ

Екипът на Акорт ООД.

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg