Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

ЗАСТРАХОВАНЕ "ON LINE" - ИМУЩЕСТВО

Моля попълнете всички полета. Отбелязаните със * са задължителни. Ако се затруднявате или не знаете някои от необходимите данни, моля обадете се, за да Ви окажем съдействие.

ВЪПРОСНИК

за сключване на застраховка "Имущество"

 
Данни за имуществото:
*Място на застраховката:  
*Предназначение на сградата:
 офис
 жилищна
 търговия и услуги
 производство
 други
*Помещенията са:
 Част от сграда
 Самостоятелна сграда
 Друга
*Конструкция на сградата
 Масивна
 Полумасивна
 Паянтова
 Сглобяема
*Година на построяване:
*Брой етажи:
*Обща квадратура:
Вид имущество Сгради Материали
продукция
стоки
Обзавеждане, оборудване Електроника и уреди Чупене на стъкла
Стойност /лв./

Избор на застрахователни покрития
Пожар Земетресение Злоумишлени действия от трети лица, палеж Чупене на стъкла
Природни бедствия Кражба чрез взлом, вандализъм и палеж Имплозия Удар от превозно средство
Свличане и срутване на земни пластове Авария на водо-, паро и др. проводящи инсталации Токов удар от свръхнапрежение Увреждане от дим и агресивни течности и газове

Мерки за противопожарна безопасност и сигурност
Локален СОТ Пожарогасители Друга
Договор за охрана Пожароизвестителна система
Защитени врати и прозорци Пожарогасителна система
*E-mail адрес:
*Код за проверка:   Код за проверка  (Използвайте само латиница за кода)
 
Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg