Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ - "КАСКО"

Акорт Брокер застрахова автомобили от всички марки срещу пълна загуба или частична повреда, настъпили в резултат на пожар, кражба, злоумишлени действия на трети лица, природни бедствия, пътнотранспортни произшествия и други.

Акорт Брокер подпомага своите клиенти при изплащане на застрахователно обезщетение при частични щети и пожар по експертна оценка в срок до 24 часа, а при останалите случаи, включително и при кражба — в срок от 15 дни.

Основни предимства при сключване на застраховка КАСКО чрез Акорт Брокер:

  • Покритие на механична повреда по двигателя, скоростната кутия и задвижващия мост след изтичане на гаранцията до 7-та година от началото на гаранционния период, с което реално се удължава гаранцията на автомобила. Единствено в Акорт Брокер!
  • Възможност на клиентите да заплатят минимална премия, в която е включена отстъпка. Предвиждат се отстъпки и при еднократно плащане на дължимата премия, при уговаряне на самоучастие от страна на застрахования, бонуси за липса на щети при подновяване на застраховката и други отстъпки. Единствено в Акорт Брокер!
  • При Кражба — бързо и коректно изплащане на обезщетение в срок до 15 дни, без да се изисква постановление от прокуратурата за прекратяване на наказателното производство. Необходимо е представяне само на служебна бележка, която удостоверява извършването на кражбата.
  • Други нови възможности за индивидуални решения за застраховка на Вашия автомобил в зависимост от неговия клас, възраст, предназначение и желания размер на застрахователната премия.

Общо застраховане

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg