Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ - "ГО" и "ЗЕЛЕНА КАРТА"

-ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ВОДАЧИТЕ НА МПС (на територията на Р. България)

Покрива се гражданската отговорност на собствениците и водачите на МПС за причинени от тях със застрахованото МПС телесни увреждания и/или смърт и/или материални щети на трети лица, за които те носят отговорност съгласно действащото законодателство.

Условията, минималните застрахователните суми, начина за изчисление на застрахова-телната премия, редът и срокът за сключване на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" се определят от Наредба за задължително застраховане.

Какво ново тази година

По-високи лимити на отговорност, Валидността на застраховката не е обвързана с календарната година Акорт Брокер Ви предлага възможността да сключите тази застраховка ГО на разсрочено плащане на 2 или 4 вноски.

Това което Ви предлагаме:

  • Конкурентни цени
  • Сигурност, гарантирана от Дружество с над 43-години стабилно присъствие на застрахователния пазар.
  • Професионализъм, наложил ни като пазарен лидер.

-ЗАСТРАХОВКА ЗЕЛЕНА КАРТА

Тази застраховка е предназначена за водачите на МПС, пътуващи в чужбина. Тя влиза в сила от момента на напускане на страната и покрива отговорността на водача на МПС, причинил пътнотранспортно произшествие на чужда територия, и нанесените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица.

Важно! Тази застраховка не покрива щетите на самото МПС, виновно за пътнотранспортно произшествие! Отговорността на застрахователя по „Зелена карта” е ограничена до задължителния минимален лимит за страната, където е станало произшествието.

Важно! При сключена застраховка "Зелена карта" в едно с действаща застраховка Каско, при някои застрахователи получавате безплатно разширение на териториалното покритие за рисковете "Кражба" и "Пожар" в чужбина — държавите, които са членове на международното споразумение "Зелена карта" и териториите, за които е валиден международния сертификат "Зелена карта".

Общо застраховане

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg