Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЩЕТИ

-Услуги от Акорт ЕООД при щети на клиента

Ние съдействаме по отстраняване на щети с консултации по телефона, или при желание на клиента и с лично присъствие на наш служител за всеки един от Вашите обекти. Най-съществено значение при обслужването на клиентите ни има процеса при наличие на щета. Пропуските и ненавременни действия при щети могат да доведат до невъзстановими материални вреди за клиента. Съдействието при ликвидация на щети е наша основна грижа.

Клиентът получава съвет как се процедира при всяка щета в зависимост от естеството на щетата;

Съдействие за това, отстраняването на щетата да се разисква с клиента и да се отразява по адекватен начин в документацията по щетата;

Брокерът спомага за приключването на всяка щета в удовлетворителен размер, отговяващ на Общите условия и на Рамковата оферта за клиента.

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg