Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс

ЗАСТРАХОВАНЕ "ON LINE" - ИМУЩЕСТВО КАЛКУЛАТОР

 

Обект за застраховане:
Видове покрития:
Стойност: лв.
Еднократно / разсрочено: вноски
Застраховател:
Застрахователна стойност:
Застрахователна премия:
Вноска:
   

*Предлаганите схеми са базирани на Условията по Застраховка "ИМУЩЕСТВО" за изброените рискове, ако желаете застраховка при друга комбинация от рискове, моля свържете се с нас на 02-937-7971 - Нели Йорданова.

ЗБ Акорт ООД Ви предоставя различни отстъпки в зависимост от застрахователя в случаите на: еднократно заплащане на застраховката; подновяване в същата компания без щети; сключване на повече от един вид застраховка в една и съща компания; застраховане на повече от един имот и т.н.; Няма завишения при разсрочено плащане. Моля информирайте се на 02-937-7971 - Нели Йорданова.

ЗБ Акорт ООД си запазва правото за промяна на представените условия в случай, че такава постъпи от даден застраховател. Промени настъпват и с оглед на това, че при някои Застрахователи в зависимост от условия като Регион, мерки за сигурност и т.н. тарифите по различните застраховки варират в дадени граници (%).

При желание от страна на клиента могат да му бъдат предоставени Общите Условия на съответния Застраховател по избраната Застраховка ИМУЩЕСТВО с цел подробно запознаване с правата и задълженията по тях. Консултациите ни в тази област са безплатни. Услугите по подпомагане при ликвидация на щети, всякакъв вид консултации, изготвяне на оферти и подобни са безплатни за клиентите ни.

"Клиентът избира сам застрахователя, макар и подпомогнат и консултиран от нас, който ще е най-подходящ за него. Ние поемаме обслужването на клиентите си във връзка с настъпили щети, тяхнтата ликвидация и всички въпроси, които биха могли да възникнат, но ние не носим отговорност за качество на обслужване от страна на Застрахователя и за неговите решения по един или друг казус (щета и др.). Нашият стремеж е чрез качеството на нашите услуги да подобрим общата услуга, която клиентът получава, застраховайки свой обект чрез нас. При необходимост обаче, Клиентът, макар и подпомогнат от нас прави рекламации и насочва всички свои претенции, свързани със застрахователния договор, директно към Застрахователя. Ние носим пълна отговорност само по отношение на предоставяната пряко от нас услуга."

 

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg