Акорт Инс
 
Представяне
 
Контакт
 
Начало
Акорт Инс
Акорт Инс
6
Bulgarian English

ПРЕДСТАВЯНЕ

Акорт Брокер ООД е основан през август 2004 като част от международната финансово-лизингова компания Кюн и Партньори.

Дружеството е създадено с цел да обслужва търговския стокообмен, всички видове транспортно застраховане, международния туризъм, задграничното строителство и редица други интереси на гражданина и юридическото лице.

От тогава Акорт Брокер предлага всички застрахователни продукти, като КАСКО, ГО, авиационно и морско застраховане, карго застраховане, имуществено застраховане, строително–монтажни рискове, лично застраховане отговорности на отделни видове бизнес-предприемачи, животозастраховане и други.

В работата си ние поддържаме дългогодишни взаимоотношения с редица водещи застрахователни и финансово-брокерски компании от Европа, а така също работим в добро сътрудничество с банки и лизингови компании като смятаме, че предлагаме едно добро обслужване именно защото оставаме независими.

За да посрещане нуждите на нарастващия брой клиенти и с цел по–доброто обслужване на техните интереси Акорт Брокер създаде мобилни групи за покриване на цялата страна.

Базирайки се на богатия опит, традицията и международния си авторитет на групата, чиято част сме, Дружеството ни има за цел да заеме водещото място на българския застрахователен пазар като брокер. Наши клиенти са редица авторитетни учреждения, фирми и предприятия от цялата страна.

На нашите страници ще получите информация за разнообразните възможности за застраховане

В нашето динамично, пълно с рискове всекидневие и трудно предвидимо бъдеще всеки мениджър трябва да изготвя програма за защита на материалните и човешките ресурси. Важна и неделима част от тази програма е застрахователният план. Застрахователните компании предлагат широка гама от застрахователни продукти. Да се избере най-добрият от тях винаги е трудна задача. Тя се решава от професионален посредник, който намира най-доброто решение между интереса на клиента и предлаганите тарифи, условия и надеждност.

Ние задълбочено проучваме потребностите и възможностите на клиента и намираме най-добрата компания и услуга. Осигуряваме пълно съдействие от настъпване на застрахователното събитие до получаване на застрахователното обезщетение. АКОРТ ООД работи с всички застрахователни компании представени на българския пазар, а така също и с известни западни застрахователи в областта на международното застраховане и предлага всички продукти в сферата на животозастраховането, общото застраховане и автоасистанс.

Като част от Кюн Лизинг Груп поддържаме екип от добри и доказали се специалисти, като се стремим да Ви предоставим и всеобхватно финансово обслужване, както в областта на лизинга, така и при друг желан от Вас начин на финансиране на идеите Ви.

-НАШИЯТ КРАТЪК ПРОФИЛ

  • Създаване 1982
  • Дружествен капитал: 150.000,00 EURO
  • 35 Сътрудници
  • Групата Eckmann участва с 25% като съдружник от основаването на Кюн Лизинг Германия.

-УЧАСТИЯ И ЧЛЕНСТВО

УЧАСТИЯ

ЧЛЕНСТВО

• Кюн и Партньори България ООД
• АкорТ ООД (застрахователен брокер)
• Kuhn, Herzog & Partner GmbH, Берлин
• Kuhn & Partner d.o.o., Загреб, Хърватска
• Kuhn & Partner Yugoslavia d.o.o., Белград
• Kuhn & Partner Romania s.r.l.
• Kuhn & Partner Hungary Kft.
• Kuhn & Partner Russia OOO
• ECKMANN-UNTERNEHMENSGRUPPE
• HERZOG Unternehmensberatung, Berlin

• Българска Стопанска Камара
• Българска Търговско-Промишлена Палата
• Немско-Българска Външнотърговска Промишлена Палата
• Немско-Унгарска Външнотърговска Промишлена Палата
• Българска Асоциация за развитие на лизинговия бизнес
• БАУКО
• CreditReform
• Ost- und Mitteleuropa Verein e.V.
• Търговско-Промишлена Палата (IHK) Хамбург

Защита на лични данни

Създадено от OnlineMarketing.bg